موبایل-ماهواره-موزیک-DVB-کامپیوتر

NOKIA

نحوه استفاده از آهنگهای گوشی تلفن همراه نوکیا

Ericson                 Nokia                  Samsung

 

1 - صفحه را به ترتیب زیر آماده پذیرش نت کنید

TONE - COMPOSER

 2- تمام اعداد و علاماتی را که مشاهده می کنید روی گوشی شما وجود دارد فقط باید به این

 مشخص شده است باید دکمه مورد نظر را nنکته مهم  توجه داشت که کنار نُت هایی که حرف

چند ثانیه نگه دارید تا کشش مورد نظر حاصل شود.

 دیده نمی شود نت به صورت n  5 یعنی  5 را چند ثانیه نگاه دارید و هر جایی که حرف nمثلا

عادی اجرا میشود یعنی با دیدن 5 باید دکمه 5 را بزنید

 

توجه :  پس از وارد کردن هر نت (زدن هر عدد ) روی عدد یا علامت مربوط نشانه ای بگذارید تا

اشتباهی رخ ندهد .

برای مثال خط اول آهنگ مرغ سحر را در نظر بگیرید :

591* 81 1n 08 196 ** 87n 9 1n*

به ترتیب زیر عمل کنید :

5 را بزنید – 9 را فشار دهید – 1 را بزنید - * را بزنید – 8 را فشار دهید – 1 را بزنید – 1 را چند

ثانیه نگاه دارید – 0 را بزنید

و به همین ترتیب هر آهنگی را که انتخاب می کنید وارد موبایل خود نمایید .

  تنظیم کرده Tempoبعد از اتمام کارتان سرعت آهنگ را مطابق دلخواه خود از طریق منوی

 نمائید.(Saveو آنرا ذخیره (

 

بقیه آهنگ ها در ادامه مطلب

             Nokia                

 

1-(Baba Karam)

1#*6n88**69#01n#*9081#6n**886#901n#*
9083n3n8021n9#080886**86#91n#*080884n3
088281n#90808868**6#91n#*086n**#1*
#80082991#0886n**8#086n6#1#*96#**08886


2-(Khanoom Gol)

5n5n*29#288#45n96n#5#94882#
2n95n292882#49482#2919


3-(Ey Iran...)

28066602020666020606#1*6**0
902*116**#6#6654051*6**


4-(Mobarak Baad)

282#22#59058#55759#584#5051*7**
5#590858#55#759#584#505#54#2#4#559#
75282#22#292n#5859


5-(Atre Yaas)

 

797881*27**1n9*78**699685797
881*27**3n*928197**18*7**676995843696887
1*6**7n968599483595886756n95849384399


6-(Jaane Maryam)

23456968662*6**9682*6**2*6**9686#56
495864539485342938423192n4n38423192


7-(Niloofar)

48*4444445#675#4390785#375#3432217**69


8-(Emshab Shabe Aroosie)

38303690818*0190838**363690818*019085**
854#554#6605403n95n5854#55466054039


9-(Soltane Ghalbhaa)

2346968#6968#6968#66#65968596
8596856549584958493829188#2399


10-(Bandari)

582*5**29*58**52*5**29*58**52*5**2*
9186#**6#5#5n96#81*5**1*95**86#1*
5**1*95**86#1*5**1*96#**85#55#59


11-(Sheitoon Balaa)

6871*012320193827**50550505908567071*2105**97869


12-(Tange Ghorube Asemoon)

38*2197**81*6**9787702*17**96875968
6603*2197**81*6**9787702*17**9687596866


13-(Perspolice)

4#694#8864#64#2994#884#4399388334
#994#8694#8864#64#2994#884#4#39938833299


14-(Daste Ki bala!)

1*87**1*97**1*87**690818*7**1*
97**1*87**690878679678659#0858#559#58
#55#67908781*24300939083083083


15-(To Mesle Goli)

1*86#**696386366#1*216#**96#
486#46#1*2321948325432116#**69


16-(Bijan Mortazavi)

38660606907801*0303020107**0978
01*0303020107**901*87**601*017**605#069


17-(Age Ehsasam ra Koshti)

548#567590084#384#5649#00832834#5390321#01#204#302


18-(Boro Boro)

685#65#9685#4345#1*7**1*7**65#
65#43n91*81918197**978872*291879**6


19-(Yeki Bood Yeki Nabood)

68339386392285945863393863955851*7**
656339386392285945863393863955851*7**6569


20-(Az Kharkhe Ta Rain)
71*7**9053085671*821906**4#04#56781*7**9053


21-(Sheytanat)

68009395786596318*7**695843
9680093359786596318*7**695843


22-(Delam Gerefte Hamvatan)
38636363639#08485#4303636363
659#084839083845#65#671*7**9685#69


23-(Ghad o Bala)

34#5#6681*6**918*107**968505
5597807659480464968695486065493


24-(Zane Irooni Take)

75#865#6795#865#67672*17**65#67
908758#65#67958#65#67672*17**65#439


25-(Dokhtar Irooni)

3n683n9083863928349548323908781*2
2292817**1*292817**1*23179**6


26-(Naz Nakon Naz Nakon)

38033958034n90848045968043n
9083833958034n908384596483n9


27-(az To Gol Khooneye Donya)

685#65#9685#4345#1*7**1*7**65#65#
43n91*81918197**978872*291879**6


28-(Maryam Gole Naaze Mane)

485649543n685649543n3845
394321#24394885649543n68
5649543n3845394321#4329


29-(Nastaran Ey Eshghe Man)

67819*68**697819*6**68719*38332217**
978776797865n958679558679585968792*
822117**6n9948485776n9


30-(Tavalodet Mobarak)

1*0838217**606904854594859
4083845671*79**6879087873*217**6096


31-(Ahay Mardome Donya)

36548#56992*817**81*6**
99386548#56992*8


32-(Khabam Ya Bidaram)

783*4#54#34#562*16**71*7**1*7**5676754#39


33-(Poshte Darhaye Basteh)

638*33948493086**38*33948493086**28*
22938392085**68#6#6#61*16**#69


34-(Che Khoshkel Shodi Emshab)

2834948566#56n96#86595866#6#1*6n**
96#86595866#6#1*6**54542#948542
#92082869686958595n46866959


35-(Bambi Bambi Baboo[Sandy])

380530503069086806606701*79**
083805305030690866806504#39

نوشته شده در 1390,04,17ساعت 19:48 توسط رضوان نظرات (0)


Design By : Pichak